Gå direkt till innehåll
XL-BYGG butik
XL-BYGG butik

Pressmeddelande -

XL-Bygg ökar kraftigt på marknaden

XL-Bygg avslutar 2020 starkt. – Utgångsläget inför 2021 är positiv och vi ser att den ökade efterfrågan av byggvaror förväntas bidra till en fortsatt ökning, säger Carl Littlewood, Kedjechef för XL-Bygg.

XL-Bygg avslutar de föregångna året 2020 starkt och har under det fjärde kvartalet gjort en kraftfull uppgång. För helåret 2020, mätt på jämförbara enheter, ökade kedjan med 15 procent vilket är mer än 5 procent högre än branschen. I västra och norra Sverige har XL-Byggs butiker haft den största ökningen, mätt på jämförbara enheter för helåret 2020 och legat på 17,2 respektive 16,5 procent. Det överträffar hur dessa regioner har presterat med nästan 10 respektive 7 procent. Under de senaste fem åren har den genomsnittliga tillväxttakten varit drygt fem procent, enligt HUIs Byggmaterialindex för 2020.

Bland XL-Byggs största kategorier stod träprodukter för en markant tillväxt med 35 % och infästning ökade med 30%, ackumulerat på året.

– Utgångsläget inför starten av 2021 är klart positivt. Och vi ser att den ökade efterfrågan av byggvaror förväntas bidra till en fortsatt ökning, säger Carl Littlewood, Kedjechef för XL-Bygg.

Tillgången på träprodukter har skapat utmaningar för branschen.

– Trots pandemin, de nya samhällsbegränsningarna och sämre tillgång på varor, har XL-byggs delägare och medarbetare säkerställt vårt kundlöfte, att vara Sveriges bästa lagspelare, och därför är jag stolt över att få säga att vi tillsammans lyckats leverera betydligt mer än marknaden, säger Carl Littlewood.

XL-Bygg är en del av koncernen Mestergruppen och utöver XL-Byggs försäljningsframgångar har koncernen även 2020 förvärvat bygg- och järnvarukedjorna Bolist och Järnia. Under januari öppnade Mestergruppen upp sitt stora centrallager för alla XL-Byggs butiker och möjliggjorde därmed att XL-Bygg-butikerna nu kan köpa större volymer och skapa bättre villkor, korta sina ledtider och lagerföra större sortiment.

Mestergruppen har under den senaste tiden också vässat sin digitala strategi och därmed skapat nya förutsättningar för innovativa logistiklösningar för sina butiker. För XL-Bygg har det resulterat i att de under januari lanserat sin första version av en ny e-handel och under kommande månad kommer de även lansera funktioner som Click & Collect samt lägga till byggsortiment som levereras direkt från butik.

– Jag har sagt det förut och säger det igen, fria företagare som får rätt marknadsförutsättningar via samverkan och konsolidering skapar alltid framgång, avslutar XLs kedjechef Carl Littlewood.

Övrig information

Läs mer om Mestergruppens centrallager som öppnat för XL-Byggs butiker här >>

Läs mer om HUIs Byggmaterialindex här >>

Ämnen

Kategorier


Vi är en kedja av närmare 270 fristående bygghandlare över hela landet. Tillsammans med våra kolleger i Norge och Danmark bildar vi Skandinaviens största profilerade bygghandlarkedja. Många av våra anläggningar har en över hundraårig historia med ursprung i de traditionella brädgårdarna. Därför bankar våra hjärtan extra starkt för trä och virke. XL-BYGG, BOLIST och Järnia ingår i koncernen Mestergruppen Sverige AB och verkar under respektive namn.

Presskontakt

Louise Lindblom

Presskontakt Kommunikationsansvarig 079 0791982
Carl Littlewood

Carl Littlewood

Presskontakt Kedjechef, XL-BYGG +46 8 578 51 647

En riktig bygghandelskedja!

Vi är en kedja som består av 87 fristående anläggningar över hela landet. Många av våra anläggningar har en över hundraårig historia med ursprung i de traditionella brädgårdarna. Därför bankar våra hjärtan extra starkt för trä och virke. XL-BYGG, BOLIST och Järnia ingår i Mestergruppen Sverige AB och verkar under respektive namn.

XL-BYGG AB
Hemvärnsgatan 9, 9 tr
171 54 Solna
Sweden