Gå direkt till innehåll
XL-BYGGs nyetablering i Lidköping
XL-BYGGs nyetablering i Lidköping

Pressmeddelande -

Ny etableringsstrategi ska få XL-BYGG att fortsätta växa

Genom åren har tillväxten hos XL-BYGG varit stark. Men nu tar kedjan ytterligare kliv för att befästa sin position som marknadsledare inom byggmaterialhandeln. Genom en tydlig etableringsstrategi, ett offensivt tillväxtmål och rekrytering av en etableringsansvarig kommer kedjan att växa starkt de kommande åren.

”Vi har en stor investeringsvilja hos våra delägare och många nya aktörer som vill bli del av vår framgång. Men vi har hittills saknat ett reellt tillväxtmål och en tydlig strategi för hur vi ska växa, säger Karin Eriksson, VD XL-BYGG. Nu sätter vi upp en process för butiksnätsplanering som också innefattar ett konkret stöd till våra delägare i form av handelsutredningar, typlayouter och hyresförhandlingarna. Målet är att jobba som en helägd kedja men på de villkor som gäller för oss som frivilligkedja. Våra delägare ska få bästa möjliga förutsättningar att förverkliga sina planer.

Redan i år har kedjan överträffat förväntningarna för nyetableringar och ombyggnationer. I januari nyöppnade Fresks i Härnösand och under våren öppnar nya anläggningar i bland annat Norrköping, Lidköping och Malmö. Men många fler är på gång.

”Vi har förfrågningar på ett tiotal lägen under året, både från befintliga delägare och konkurrenter” säger Karin Eriksson.

En bidragande faktor till tillväxten är Fresks Group som tillför nya enheter till kedjan löpande:

”Vi är en mycket offensiv delägare som har som mål att växa ytterligare genom både förvärv inom och utanför kedjan.Vårt senaste tillskott är förvärvet av Färingsö Trä som kommer tillhöra
XL-BYGG-kedjan från 1 maj, säger Leif Lindholm, VD Fresks Group”

XL-BYGG har värvat David Mattsson som ansvarig för den nya processen. David kommer närmast från Agora där han arbetat med kommersiella fastigheter och har tidigare arbetat många år med butiksnätsplanering på Coop Fastigheter.

”Min uppgift blir att hjälpa XL-BYGG att att etablera nya anläggningar på rätt plats, vid rätt tillfälle och i rätt storlek, allt för att skapa bättre förutsättningar för den enskilda delägarens lönsamhet. Säger David Mattsson

David Mattsson tillträder i april. 

Ämnen

Taggar


XL-BYGG är en kedja av närmare 100 fristående bygghandlare med totalt över 130 butiker över hela landet. Tillsammans med våra kolleger i Norge och Danmark bildar vi Skandinaviens största profilerade bygghandlarkedja. Många av våra anläggningar har en över hundraårig historia med ursprung i de traditionella brädgårdarna. Därför bankar våra hjärtan extra starkt för trä och virke.

Presskontakt

Jenny Pedersén

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0766 29 26 59
Carl Littlewood

Carl Littlewood

Presskontakt Kedjechef, XL-BYGG +46 8 578 51 647

En riktig bygghandelskedja!

Vi är en kedja som består av 84 fristående butiker över hela landet. Tillsammans med våra kollegor i Norge och Danmark bildar vi Skandinaviens största profilerade bygghandelskedja. Många av våra anläggningar har en över hundraårig historia med ursprung i de traditionella brädgårdarna. Därför bankar våra hjärtan extra starkt för trä och virke. XL-BYGG, BOLIST och Järnia ingår i koncernen Mestergruppen Sverige AB och verkar under respektive namn.

XL-BYGG AB
Hemvärnsgatan 9, 9 tr
171 54 Solna
Sweden